Sitemap soecr.rokeabsort.se Løntrin i staten

Løntrin i staten Djøfbladet

Der er forskellige lønsatser i de offentlige overenskomster. Overenskomsterne er forhandlet af de offentlige arbejdsgivere og Dansk Socialrådgiverforening. Lønsatserne afhænger af, hvor du er ansat, hvilken erfaring du har og evt. Her kan du se alle de centralt aftalte lønsatser afhængigt af, hvor du er ansat. Er du offentlig ansat, bør du også tage fat i din Løntrin på arbejdspladsen. Det er nemlig TR, der har forhandlingsretten og ved, hvilke tillæg og lønniveau, der er på din eventuelt nye arbejdsplads. Se de aktuelle satser for de enkelte grundlønstrin for socialrådgivere ansat i staten og regioner. Din basisløn som medarbejder. Din løn som fuldmægtig i staten, en kommune eller region består af et anciennitetsbestemt basisløntrin, som udgangspunkt et anciennitetsbestemt rådighedstillæg og eventuelle individuelle tillæg, engangsvederlag og en eventuel resultatløn samt pension. Din basisløn og dit rådighedstillæg er ikke til forhandling, da de er fastsat i overenskomsten. Alt om løn for HK'ere ansat i staten. Få viden om lønsatser, bliv klogere på din løn og din udvikling og meget mere. Har I brug for hjælp til at rekruttere nye medarbejdere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner. sydbank lyngby åbningstider Tjek din løn, som offentlig ansat og find ud af, hvad der staten fx i forhold til tillæg. Få viden om pension, resultatløn og funktionstillæg. Som offentligt ansat er dine løn- og ansættelsesvilkår fastsat i de statslige, kommunale eller regionale overenskomster og aftaler. Din løn som fuldmægtig løntrin statenen kommune eller region består af et anciennitetsbestemt basisløntrin, som udgangspunkt et anciennitetsbestemt rådighedstillæg og eventuelle individuelle tillæg, engangsvederlag og en eventuel resultatløn samt pension.


4 5 6 7 8 9 10 11 12