Sitemap soecr.rokeabsort.se 3 person ental engelsk

3 person ental engelsk Auxiliary verber på engelsk

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Engelsk you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Person. See our Privacy Policy and User Ental for details. Published on Jun 1, Grammatik oversigt til engelsk. 3. persons ental, 3. persons flertal. My brother is an engineer. He has a girlfriend. He works very hard. He plays football. He likes Italian food. My Mum and Dad. Grundlæggende engelsk grammatik og prøver - spørgsmål og benægtende sætninger. Does er bare "s-formen" af do, som man bruger med 3. persons ental. Det er typisk 3. person men kan være ental eller flertal. The man who is over there The 2 boys who are waiting No-one, everyone og everybody betragtes som ental. No-one plays cricket in Denmark. Everybody likes Aqua. Udsagnsord i navnemåde bøjes ikke med "s". John wants to ask a question. Regel: Udsagnsord tilføjer –s i 3. person ental soecr.rokeabsort.se Ental. 1. Person I work Jeg arbejder. 2. Person You work Du arbejder. 3. Person He/She/It works Han/hun/den arbejder. Flertal. 1. Person . grundled: genstandsled: hensynsled: 1. person ental jeg mig mig 2. person ental du, De dig, Dem dig, Dem 3. person ental han, hun, den, det ham, hende, den, det. damprenser til møbler Altså i 3. person ental, nutid sker der det at der kommer s på udsagnsordet. Altså hvis vi tager "hun synger godt" bliver det til "She sings good" og ikke "she sing good" Et andet eksempel kunne være: " I am pretty" som er i 1. persons ental, nutid er der ikke noget s i am, men i 3. person ental, nutid er der s: "She is pretty". Der er nogle ord, der altid er ental, mens andre altid er flertal. Der er tre ord på engelsk, der altid er flertal: police people cattle Det betyder dels, at disse ord ikke selv kan have en flertals-endelse: polices peoples cattles Dels skal verbet, altid være i flertal, hvis et af disse ord er grundled i sætningen: The police have arrived. Kongruens betyder i engelskfaget:   Overensstemmelse mellem subjekt X og verballed O. Kongruensreglen kan formuleres således:   Når et verbum o er i præsens, og subjektet x er 3. For at kunne anvende denne regel i praksis er der nu to ting, man skal have styr på:  1 hvordan ser engelske verber ud, når de er 3.


5 6 7 8 9 10 11 12 13